Registrace

Další konference bude organizována 5.- 6.2.2024 v Bratislavě, zprovoznění registrace bude zveřejněno na sociálních sítích a stálý účastníci budou informováni mailem.

KATEGORIE A NORMY PŘÍSPĚVKŮ

1.  Přednáška (30 minut; 20 minut přednáška + 10 minut diskuse)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob. K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku. Užitečné rady jak udělat efektivní přednášku najdete v monografii (kapitola 8 in Neusar, Charvát a kol. 2012).
V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné zbylé přednášky rovnoměrně prodloužit.

2.  Workshop(1,5 hodiny;dle dohody delší či kratší)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, jejichž požadovaný počet je potřeba specifikovat v přihlášce (maximálně do 30 osob). V rámci workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky. K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3.  Poster

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Rozměr posteru je 90 cm (šířka) × 120 cm (výška) – při vertikálním umístění. Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu; poster musí být vyvěšen minimálně 2 hodiny před začátkem dané sekce, aby měli členové poroty dostatek času si jej prohlédnout. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků, aby mohli zodpovídat individuální dotazy zájemců z řad publika. Tipy, jak udělat efektivní poster, např. zde: (kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012). Poznámka: u části „abstrakt“ nejde o klasický abstrakt, ale o stručnou upoutávku. Může jít například o hlavní zjištění.

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny dle aktuální potřeby.