Registrace

Registrace na konferenci QAK 2021 pro aktivní i pasivní účast je otevřená.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci:  do 11. 1. 2021 23:59.

Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): bez omezení.

 

KONFERENČNÍ POPLATKY

Konferenční poplatek pro aktivní i pasivní účastníky při platbě do 15. 1. 2021 je 50 eur. Při platbě po tomto termínu je konferenční poplatek 70 eur.

Poplatek pro studenty denního bakalářského, magisterského, inženýrského či doktorského studia je 25 eur při platbě do  15. 1. 2021, nebo 30 eur při platbě po tomto termínu. Pro studenty prezenčního studia je poplatek stejný v případě aktivní i pasivní účasti. Je nutné, aby studenti prezenčního studia zaslali elektronicky potvrzení o studiu na e-mail konference qak2021@gmail.com.

Prosíme o zaslání konferenčního poplatku v eurech.

 

Platbu je nutné uhradit s Vaším individuálním variabilním symbolem na účet:

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2101257883

Kód banky: 2010

IBAN: CZ8920100000002101257883

SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

KATEGORIE A NORMY PŘÍSPĚVKŮ

1.  Přednáška (30 minut; 20 minut přednáška + 10 minut diskuse)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků. K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, web kamera), jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku. Přednáška bude přenášena online z místa konání konference. Z tohoto důvodu je nutné aby se přednášející dostavili na místo konání konference. Konference pro aktivní přednášející s přednáškou se bude konat na adrese Na Bojišti 3, Praha 2, PSČ 121 08.

V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné zbylé přednášky rovnoměrně prodloužit.

 

2.  Poster

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Rozměr posteru je A0, formát zaslání PDF. Postery budou souhrnně k dispozici v online verzi v době konání konference. Poster musí být zaslán na e-mail konference qak2021@gmail.com nejpozději do 5. 2. 2021. Autoři posterů nemají povinnost dostavit se na místo konání konference.