Program

 

Program XXIII. ročníka s názvom Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

 

Môžte sa tešiť na nasledujúce pozvané prednášky v časti organizátori

 

Akademické instituce pod kvalitativní lupou: Reflexe dekády (nejen) kvalitativních výzkumů českých univerzit

doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. & Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Akademický sektor se velice dynamicky rozvíjí, což s sebou přináší celou řadu výzev jak pro individuální akademi(č)ky, tak pro akademické instituce. Setrvalý tlak na navyšování publikačního výkonu, masifikace vysokoškolského vzdělávání, akademický kapitalismus a celková akcelerace akademických činností patří mezi hlavní takové výzvy. Na subtilnější rovině však nacházíme mnoho dalších výzev, od obtíží udržet si nadšení pro akademickou práci a silnou akademickou identitu, přes neurčitost akademického leadershipu, až po „temné stránky“ univerzitního fungování, jako jsou toxické akademické kultury, genderové a jiné nerovnosti, či řešení stále narůstajícího počtu reportovaného neetického chování. Cílem příspěvku je představit a reflektovat hlavní výsledky našich již více než dekádu trvajících výzkumů na českých univerzitách, ve kterých jsme s týmem na PSU AV ČR zkoumali klíčové předpoklady kvalitních pracovních podmínek, well-beingu a excelence akademiků/ček. Na základě představení našich hlavních kvalitativních výsledků se zaměřím na otázku, jak kvalitativní výzkum pomáhá a do budoucna může pomáhat řešit krize univerzitního sektoru a posílit jeho odolnost.

 

In defence of traditional ethnography in the world governed by Big Data

Elżbieta Drążkiewicz, Ph.D.

In the last few years we have seen an explosion of studies applying digital research methods. This is especially the case for the studies of extremisms, disinformation or conspiracy theories. This is understandable because digital sphere is the space where conspiracy theories and disinformation are the most visible. Digital methods are good because they generate interesting results especially in regard to tracking and mapping. But even the biggest proponents of computational methods recognize their shortcomings: underestimating the messiness of digital culture, neglecting historical and cultural contexts, the inability to provide behavioural data.

So why do so few people opt for qualitative research methods and studying movements propagating conspiracy theories outside of digital environments? What are the key challenges for applying traditional ethnographic research methods in this field? There are many issues to consider here. For instance, studying conspiracy theories calls into question the myth of anthropological fieldwork as a generative space built on a positive relationship with informants. If some form of affinity is important for successful ethnographic research, how can one study conspiracy theories that potentially spread hate without being accused of ‘siding with the enemy’? Scholars applying ethnographic methods might fear providing a platform to dangerous ideas. Another reason for the limited number of ethnographic studies is the difficulty in accessing the field – groups endorsing conspiracy theories are often reluctant and sometimes hostile to research participation.

However, studies conducted through qualitative methods show clearly that they yield valuable insights that cannot be gained through quantification and computation alone. Ethnography has exceptional ability to provide a means to understand complex social phenomena from the perspective of those experiencing them. Most methodologies try to narrow the focus and limit the amount of ‘noise’ to generate the ‘raw’ data. Ethnography does the opposite: it works to both describe all the noise, and to understand the theme of the research within that noisy context. So, how can ethnography help us to make sense of disinformation, conspiracy theories and movements propagating them? How it can be done safely and effectively? And is it worth it? In the world governed by Big Data can scholars using qualitative methods still make an impact?

 

Kompletný program bude k dispozícii po ukončení registrácie