Program

Program XXII. ročníku s názvem Punk v kvalitativním výzkumu aneb „kvalita is not dead“ můžete najít níže:

Odkaz na PDF s programem konference.

Čtvrtek 26. ledna 2023

Od 8:30 registrace (bude průběžně probíhat celý den pro ty, co přijedou později)

9:00-9:30 Registrace a zahajovací ceremonie, sál E

9:00-9:15 zahájení Petr Bauman* – prorektor pro studium Jihočeské univerzity

9:15-9:25 slovo Ivany Chloubové, děkanky Zdravotně sociální fakulty JU

9:25-9:30 čtyři slova za organizační výbor

9:30-10:30 Vyzvané příspěvky, sál E

9:30-10:30 Suda Stanislav a Nota Josef – Pedagogika beze smyslu

10:30 – 10:45 Pauza na kávu a občerstvení, učebna U 10

10:45-12:15 Vyzvané příspěvky, sál E

10:45-11:30 Daněk Alois – Graf snese všechno? Úvaha o limitech kvantitativního výzkumu v prostředí školského zařízení pro výkon ústavní výchovy

11:30-12:15 Hirt Tomáš – Kvalitativní analýzy zapojování veřejnosti v Plzni aneb Kolik jste měli respondentů?

10:45-12:15 Sekce instituce, učebna U 9

10:45-11:15** Malíková Romana – Hledání sebe sama v kvalitativním výzkumu aneb sonda do praxe kulturní antropoložky na volné noze

11:15-11:45 Drahoňovský Jan – Totální instituce is dead – what now??? Nový pohled na výzkum vězeňské subkultury

11:45-12:15 Škanderová Taťána – Utváření a rozvoj studentské identity vysokoškoláků, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání

12:15 – 13:15 Pauza na oběd

13:15-14:45 Sekce příspěvků Sex a (ne)svoboda, učebna U 9

13:15-13:45 Valkovičová Veronika – Povedal, že Európanky sú múdrejšie ako Američanky, ktoré zo všetkého robia veľké haló“: Sexuálne obťažovanie v zamestnaní, organizačná klíma a coping

13:45-14:15 Fišerová Anna – The effect of partner’s odour in intimate and sexual encounters: the context for women matters

14:15-14:45 Juríčková Lubica- „Můj ostrůvek svobody.“

13:15-14:45 Workshop, učebna U 11

13:15-14:45 Hricová Alena, Ondrášek Stanislav – Never mind the time, here is the qualitative research (Workshop jak učit metodologii kvalitativního výzkumu)

14:45-16:15 Sekce Etika, sál E

14:45-15:15 Šťovíčková Jantulová Magdaléna – Etické výzvy výzkumů zaměřených na kvalitativní online obsahy

15:15-15:45 Šuľová Mária – „Aký je váš názor na vynosenie dieťaťa inou ženou?“ – Sociálne reprezentácie surogátneho materstva v online prostredí

14:45-16:15 Sekce příspěvků Krize, hledání a nalézání první epizoda, učebna U 9

14:45-15:15 Papcunová Jana – „Každý si myslí, aký tu máme ľahký život“ (skúsenosti Slovákov a Čechov s nenávistnými prejavmi v post-Brexitovom a post konfliktnom Severnom Írsku)

15:15-15:45 Neusar Aleš, Czepcová Karolína – Cesty úzdravy z opakující se deprese pohledem psychoterapeutů, psychologů i lidí, kteří tímto procesem prošli

15:45-16:15 Daňkovská Markéta – Morální dilemata učitelů

14:45-16:15 Workshop, učebna U 11

14:45-16:15 Mrhálek Tomáš – Anarchy in the QA (techniky kvalitativní SW analýzy)

16:15 – 16:45 Posterová sekce a občerstvení, učebna U 10

16:45-17:45 Sekce příspěvků rodiče a děti, sál E

16:45-17:15 Škvařil Václav – Vynořující se otcovství: vývojové aspekty procesu stávání se otcem

17:15-17:45 Krása Jan – Narativní punk předškolních dětí

16:45-17:45 Minisymposium, učebna U 9

16:45-17:45 Chrz Vláďa, Bajgarová Zdeňka, Dubovská Eva, Poláčková Šolcová Iva, Plachá Veronika – „Co s načatým odpolednem: krize a růst ve středním věku“

16:45-17:45 Workshop, učebna U 11

16:45-17:45 Ward Anna – Inter… Feno… Cože???

18:30 Společenský večer v Masných krámech (Krajinská 13, v blízkosti centra ČB)

zahájení společenského večera  – Hanka Konečná

raut

hudební vložka

 

Pátek 27. ledna 2023

8:20-8:30 Zahájení druhého dne u kávy na stojáka v posterové sekci učebna U10

8:30-10:30 Sekce příspěvků Krize, hledání a nalézání druhá epizoda, učebna U9

8:30-9:00 Uhmannová Magdaléna – Krizová křivka: očekávání a realita. Limity a přínosy využití modifikace metody krizové křivky pro zkoumání krize, k níž došlo před 4 dekádami

9:00-9:30 Olivová Alena – Zotavování se ze závislosti na alkoholu jako příležitost dozrát

9:30-10:00 Kovář Dominik – Kvalitativní analýza konspiračního myšlení v pandemii covidu-19

10:00-10:30 Filip Miroslav – Sociální rozměr konspiračního myšlení v pandemii covidu-19: Role neadaptivní sociality

8:30-10:30 Sekce příspěvků pedagogika I., sál E

8:30-9:00 Petrjánošová Magdaléna – Ako zmysluplne skúmať využívanie nových médií a digitálne spôsobilosti u detí a mládeže

9:00-9:30 Urbánek Tomáš – Co je to dysgrafie?

9:30-10:00 Nekardová Barbora – Zárodečné prvky pedagogicky produktivního rozhovoru: Jak spolu univerzitní učitelé hovoří o výuce

8:30-10:30 Výzkumnická sekce, učebna U11

8:30-10:00 Romana Malíková – Výzkumnický kruh, kde by výzkumníci (I začínající) mohli sdílet své strasti a radosti z procesu výzkumu. Vše bez hodnocení a kritiky. Takový bezpečný prostor pro nás výzkumníky. (pro 10 osob)

10:00-10:30 Bianchi Gabriel (online)- 5 ontológií pre psychológiu druhého rádu

10:30 – 10:45 Posterová sekce a pauza na kávu a občerstvení, učebna U10

10:45-12:45 Sekce příspěvků pedagogika II., učebna U9

10:45-11:15 Fico Martin – Čo je jadro a čo je naviac?

11:15-11:45 Miškov Jan – Diagnostika vzdělávacích potřeb studujících s afinitou k výuce zapojující učební herní principy

11:45-12:15 Machovcová Kateřina – Studující první generace v procesu tranzice do vysokoškolského studia

12:15-12:45 Semrádová Monika – Pedagogický prostředek diferenciace na 1. stupni základní školy formou učebního úkolu

10:45-12:45 Sekce příspěvků vizuál, učebna U11

10:45-11:15 Gergely Ondřej – Smart Seniors – Jak jsou na tom senioři s používáním moderních technologií?

11:15-11:45 Popelka Stanislav – Kvalitativní analýza eye-tracking dat v kartografii

11:45-12:15 Paulíček Miroslav – Chvála zírání aneb Zírání jako výzkumná technika

12:15-12:45 Gigalová Veronika – Je to krásný, ale takhle to nebylo

10:45-12:15 Sekce příspěvků metodologické osvěžení, sál E

10:45-11:15 Adamkovič Matúš – Registered reports v kvalitatívnom výskume

11:15-11:45 Charvát Miroslav – Kosmický….

11:45-12:15 Lohrová Kateřina – Budoucnost hranatá, řídká, chlupatá…?

 12:45-12:55 Deset minut slova nakonec a bageta na cestu, sál E

*protože je naše konference na téma punk, dovolujeme si v programu nepoužívat tituly

**příspěvky v sekcích jsou plánovány na 20 min+10 min diskuse. Kdo si diskusi nepřeje, může přednášet 30 min. Kdo nerad přednáší, může mít 15 min přednášku a 15 min diskutovat. Prostě punk.

… anotace zvaných přednášek a workshopů:

Kolik jste měli respondentů? … aneb kvalitativní analýzy zapojování veřejnosti v Plzni

Tomáš Hirt, Ph.D.

Příspěvek bude prezentací teoretických východisek, metodologie, praktických zjištění a politických doporučení výzkumného projektu zaměřeného na bariéry a stimulanty zapojování veřejnosti ve městě Plzni, jakož i reflexí všemožných patálií, které jej provázely.  Cílem příspěvku je diskutovat možnosti aplikované antropologie ve vztahu k podpoře procesu zapojování veřejnosti v městském prostředí, resp. možnosti využití výsledků kvalitativní (!) analýzy organizační kultury města při prosazování participace jako organické součásti demokratického rozhodování a tvorby veřejných politik. V rámci prezentace budou představena nejen konkrétní výzkumná zjištění a interpretace, ale i (myšlenkový) střet se zástupci samosprávy, jimž absence numerické a vizuální metaforiky spjaté s kvantitativním přístupem hnula žlučí.

 

Pedagogika beze smyslu?

doc. Stanislav Suda; Josef Nota, Ph.D.

V neustále se zvyšujících požadavcích na efektivitu, produktivitu a správné metodické i metodologické uchopení edukativní problematiky zůstávají v současné době stranou otázky po smyslu a filozofii vzdělávání. V rámci přednášky autoři tuto metapedagogickou rovinu nahlížejí prostřednictvím výsledků dlouhodobých a kontinuálních kvalitativních výzkumů, výzkumných šetření i srovnávacích studií z posledních 18 let.

 

Graf snese všechno? Úvaha o limitech kvantitativního výzkumu v prostředí školského zařízení pro výkon ústavní výchovy

Alois Daněk, Ph.D.

Od roku 2014 intenzivně zkoumáme prostředí školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, Dětský domov Klánovice. Pravidelně se zde objevují studenti z různých fakult a kateder s výzkumnými záměry pro jejich kvalifikační práce. Ve značné oblibě mají dotazníková šetření, neobávají se ani standardizovaných i nestandardizovaných testů. Jedna diplomantka si nevyzvedla vyplněné formuláře a nám se naskytla skvělá příležitost zjistit, nakolik jsou odpovědi našich dětí a mladých dospělých v souladu se skutečností. Již při zběžném pohledu bylo zřejmé, že výstup na Likertově škále s hodnotou „školní přípravu nezanedbávám“ od čerstvého držitele několika reparátů nebude zcela objektivní. Provedli jsme tedy několik výzkumných experimentů, které poukázaly na výrazný rozdíl mezi výsledky kvantitativně orientovaných výzkumů a objektivní realitou dětského domova. Hlavním cílem příspěvku je kriticky zhodnotit možnosti různých výzkumných přístupů používaných v prostředí dětských domovů a podobných institucí. Představíme cestu vedoucí k výzkumnému designu, který v současnosti používáme. Pracujeme s kombinací řady kvalitativních metod, které průběžně revidujeme a obohacujeme novými prvky. Na základě našich zkušeností z praxe označíme specifika, která s sebou kvalitativní výzkum přináší, a zamyslíme se nad možnostmi výraznějšího zapojení kvalitativních metod do moderního výzkumu.

 

Never mind the time, here is the qualitative research (Workshop – metodologie kvalitativního výzkumu)

doc. Alena Kajanová-Hricová; Stanislav Ondrášek, PhD.

Naučit studující kombinovaného studia kompletní kvalitativní metodologii od tématu, přes etická pravidla, volbu technik, souboru, sběr dat až po jejich analýzu a prezentaci během vymezených dvanácti hodin je hodně velký punk samo o sobě. A co teprve během šesti hodin? Náš workshop se zaměřuje na praktické zkušenosti nás jako vyučujících metodologie, jak efektivně pracovat s limitním časovým rámcem na přednášky a semináře (především u kombinovaných forem studia). Na workshopu uvítáme nejenom další vyučující metodologických kurzů, ale všechny zájemce, kteří jsou s námi ochotni otevřeně diskutovat na téma jak učit a naučit kvalitativní výzkum. Na oplátku slibujeme naprostou otevřenost a naše několikaleté know-how nasbírané na několika univerzitách, různých humanitních oborech, avšak stále ve stejné pozici vyučujících. Workshop v rozsahu 90 minut představí osnovu témat, které studujícím představujeme, didaktické postupy i konkrétní ukázky materiálů, s nimiž pracujeme a jimiž občas šokujeme. Významný prostor bude věnován právě diskusi a vzájemnému předání zkušeností a rad.

 

Anarchy in the QA (Workshop – techniky kvalitativní SW analýzy)

Tomáš Mrhálek, Ph.D.

Existuje nespočet kvalitativních přístupů i technik analýzy, jak se tedy v nich zorientovat a jak postupovat, když člověk s kvalitativním výzkumem začíná? Workshop se zaměřuje na strategie analýz v analytickém softwaru Atlas.ti, s cílem diskutovat jeho snadné a efektivní využití, zejména pro výuku a vedení studentských prací. Workshop poskytne konkrétní nástin jednoduchých a efektivních postupů, jejichž pomocí je možné seznámit nové uživatele QA softwaru s deskriptivně koncipovanými výzkumnými projekty. Workshop také poskytne prostor pro sdílení zkušeností s typickými problémy při výuce a osvojování si analytického softwaru a platformu, jak si předat příklady dobré praxe, které by bylo možné dále prakticky uplatnit.