Archív

 

V tejto časti nájdete vybrané dokumenty z predchádzajúcich rokov vrátane odkazov na niektoré zborníky, ktoré existujú v elektronickej podobe.

XXII. České Budějovice 2023: Punk v kvalitativním výzkumu aneb „Kvalita is not dead“
Sborník abstraktů 2023

XXI. Olomouc 2022: „Vykloubený svět: Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti?“
Sborník abstraktů 2022

XX. Praha 2021: “ Dialog mezi vědou a praxí: Reprezentuje kvalitativní přístup efektivní alternativu?“
Sborník abstraktů 2021

XIX. Bratislava 2020: „Poznej sám seba“
Sborník abstraktů 2020

XVIII. České Budějovice 2019: „Hledání kvality“

Brožura QAKonference 2019

XVII. Olomouc 2018: „Až bude naše tělo bez duše i ducha“

Seznam příspěvků 2000-2017 (Excel)

XVI. České Budějovice 2017: „Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu“

Sborník QAK2017

XV. Bratislava 2016: „Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu“
https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/uap/qak/

XIV. Olomouc 2015: „Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků“
http://www.contexo.cz/qakonference2015

XIII. České Budějovice 2014: „Tužka a papír, anebo počítač?“
http://www.zsf.jcu.cz/cs/QAKonference2014/

XII. Olomouc 2013: „Hranice normality“
http://www.contexo.cz/qakonference2013

XI. Bratislava 2012: „Diverzita v spoločenských vedách“
https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/uap/qak/

X. Olomouc 2011: „Vybrané aspekty teorie a praxe“
http://www.diskurz.sk/QAK2012/ZbornikQAK2011.pdf

IX. Brno 2010: „Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu“
http://pes.psu.cas.cz/konference/kvalkox/sbornik_kvalkox.pdf

VIII. Olomouc 2009: „Kvalitativní přístup pro praxi“
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/aktual/QA_SB_2009.pdf

VII. Bratislava 2008: „Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore“
https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/uap/qak/
VI. Olomouc 2007: „Analýza a interpretace kvalitativních dat“
http://www.ok.cz/iksp/docs/a061109.pdf

V. Praha 2006: „Umění ve vědě, věda v umění“
www.adiktologie.cz/cz/articles/download/110/

IV. Olomouc 2005:“…kvalitativně i kvantitativně“ nebo „…kvalitativně nebo kvantitativně?“

III. Olomouc 2004: „…tak trochu jiný příbeh“

II. Brno 2002: „Hranice a perspektivy“

I. Brno 2000: „Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí“

Seznam příspěvků 2000-2019 (Excel)