Konference QAK

KONFERENCE

XX. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Dialog mezi vědou a praxí: reprezentuje kvalitativní přístup efektivní alternativu?

 

Dovolujeme si vás informovat o změně – tento rok bude konference pouze jednodenní, bude se konat on-line 8. února 2021.

 

Jedním z nejčastějších témat skloňovaných snad ve všech pádech a na všech významných vědeckých akcích je přesah vědy do praxe a zpět. Někteří v tématu vidí důležitý aspekt, kterým věda obhajuje a prokazuje svůj smysl a užitečnost, jiní pro změnu vidí v opačném směru příležitost k formulaci nových výzev a úkolů. Vznik jednoho z moderních proudů vědy spojeného s kvalitativními metodami byl ovlivněn tzv. Chicagskou školou. V jiné chvíli do hry vstoupily koncepty jako je tzv. akční a kritický výzkum nebo angažovaná věda. V jinou chvíli dál hovoříme v různých souvislostech o vědecké integritě. Je pravděpodobně řada konceptů a míst, kde kvalitativní metody a přístup znamenaly významné obohacení tradičního pohledu na etiku a užitečnost vědy. Ročník 2021 bude proto ve znamení reflexe právě dialogu mezi vědou a praxí, reflexe jejich vzájemného střetu i komplementarity, reflexe toho, čím právě kvalitativní přístup a metody tento dialog obohatily a učinily více barevný, napínavý a živý.

 

Těšíme se na online setkání 8. února 2021. Veškeré informace budeme postupně přidávat na tento web.

Za programový výbor Michal Miovský