XXIII. ročník QAK

 

Metodológia, etika, prelomové technológie, novovynárajúce sa spoločenské fenomény. Zároveň prichádzajú nové formy publikovania, pred-registrácia (už aj) kvalitatívnych štúdií, radikálna kritika scientometrie a publikačného priemyslu. Alebo revolučné zmeny a radikalizácia spoločnosti v súvislosti s rodovou identitou. Kladieme si otázku, ako umelá inteligencia zmení celý koncept robenia výskumu a publikovania, samozrejme aj prednášania – dokonca, či to neznamená koniec univerzít, ako ich poznáme. Jednoducho, žijeme v dobe zásadných zmien. Mal by sa kvalitatívny výskum snažiť týmto fenoménom porozumieť? Má šancu spoločenské zmeny aktívne presadzovať? A vôbec, kde sa vidíme o päť rokov?

 

Prvé potvrdené vystúpenia:

 •  Elżbieta Drążkiewicz, Lund University & Sociologický ústav SAV 
  Hlavná výskumníčka grantu ERC v oblasti spoločenských vied, ktorý je zameraný na konšpirácie.
 • Kateřina Zábrodská, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i & Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha.
  Akademické instituce pod kvalitativní lupou: Reflexe dekády (nejen) kvalitativních výzkumů českých univerzit.
 • Aleš Neusar, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita.
  Aleš je priekopníkom žánru “keynote performance” a veríme, že jeho spojenie vedeckých insightov a performatívneho umenia bude inšpirovať aj tentokrát.
 • Matúš Adamkovič, University of Jyväskylä, Fínsko & Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  Princípy otvorenej vedy (nielen) v kvalitatívnom výskume.
 • Michal Miovský, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN Univerzita Karlova v Praze.
  Případová studie vývoje národního systému hodnocení kvality a politiky kvality v prevenci rizikového chování dětí a mládeže: Úskalí pohybu mezi tvorbou veřejné politiky a standardní akademickou prací.
 • Viera Bačová, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i. a
  Ivo Čermák,
  Katedra psychológie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Reflexia dvoch uhľov pohľadu na fenomén akademického dôchodku.

 

Program XXIII. ročníka s názvom Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

V pondelok 5. 2. 2024 začíname o 9.00 a končíme 18.30, potom všetkých pozývame na spoločenský večer do reštaurácie Brewer.
V utorok začíname o 9.00 a končíme o 17.00, po skončení plánujeme afterparty; mimobratislavským účastníkom preto odporúčame rezervovať si ubytovanie až do stredy.

 

Viac o tom, prečo prísť na najlepšiu česko-slovenskú konferenciu o kvalitatívnom výskume, si môžete prečítať v blogovom článku Rada Masaryka.