Konference QAK

KONFERENCE

XXI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

S ohledem na epidemiologickou situace proběhne konference ONLINE. V záložce program si můžete stáhnout bližší informace.

V záložce program najdete ke stažení i program konference a Bulletin abstraktů. 

Děkujeme za pochopení

Vykloubený svět
Jak může kvalitativní výzkum napomoci řešení palčivých otázek dnešní společnosti?

Ano, nechceme v rámci 21. ročníku naší kvalitativní konference probírat nic menšího než hrozby, kterým v 21. století čelíme, ať už domněle ve vnitřním či reálně ve vnějším světě. Co nám ukázala pandemie? A nechystá na nás příroda další rány? Jak se na ně máme připravit a jak napravovat škody? Údajně nastala doba postfaktická. Dá se tomu věřit nebo jde o fake news? Mnohde to ohrožuje demokracii, ale politiku bychom do toho teď raději nemíchali. Lidé migrují navzdory rasismu a xenofobii. Může nás to o něco obohatit nebo nám to může něco ukrást? A kdo se má víc bát? Ten, kdo tu byl dříve nebo ten, kdo přichází? Vystačíme si i nadále s tradičními stereotypy a hodnotami nebo je čas překračovat hranice uvnitř nás samotných? Ušetřeno není ani životní prostředí, situace se zhoršuje… v globálním měřítku! Máme se tedy co nejrychleji dovyvinout a najít si jinou planetu nebo se vrátit do lůna přírody a více naslouchat jejímu tepu? Jak by to řešila tradiční rodina a jak genderový aktivista? A protnou se někdy vůbec tyhle bubliny, aby se spolu mohly shodnout na nějakém odpovědném přístupu? Člověk, aby se už pomalu začínal bát, že to za nás vyřeší umělé inteligence, že nám vezmou práci nebo nás zahubí. No a taky aby se bál demence, že mu vezme inteligenci. Těch civilizačních a duševních chorob máme na vzestupu bohužel více. Které z těchto hrozeb jsou reálné a které jsou jen přiživovanými obavami? Možná se opravdu v rámci dějin nacházíme ve výjimečné a zlomové době, ale taky možná je vše jen uměle amplifikováno současnými možnostmi informačních a komunikačních technologií. Dá se k řešení těchto problémů propočítat nebo je k tomu nutná i nějaká forma uchopení věcí v kontextu? Existují objektivně nejlepší řešení nebo musíme postupy považované za nejlepší a správné společně vyjednat a vykomunikovat? Snad mají tyto problémy racionální východisko, ale pravděpodobně taky bude nutné zapojit emoce. Snad nás čeká spirituální přerod, už se nemůžeme dočkat. A jakou roli v tom sehrají kvalitativní výzkumníci?

Možná jsme položili mnoho otázek, jsme si vědomi, že ne na všechny jsme schopni nalézt odpovědi. Jedná se však o otázky, které přinášejí nové výzvy pro výzkum. Věříme, že právě výzkum a společná diskuze nad těmito ožehavými tématy dnešní doby nám může pomoci propíchnout bubliny, ve kterých se mnohdy nalézáme.

Těšíme se, až nastane magické datum 2.2.2022 a my se společně setkáme v Olomouci.

Za programový výbor konference
Miroslav Charvát a Tereza Rumlerová