XXIII. ročník QAK

 

Metodológia, etika, prelomové technológie, novovynárajúce sa spoločenské fenomény. Zároveň prichádzajú nové formy publikovania, pred-registrácia (už aj) kvalitatívnych štúdií, radikálna kritika scientometrie a publikačného priemyslu. Alebo revolučné zmeny a radikalizácia spoločnosti v súvislosti s rodovou identitou. Kladieme si otázku, ako umelá inteligencia zmení celý koncept robenia výskumu a publikovania, samozrejme aj prednášania – dokonca, či to neznamená koniec univerzít, ako ich poznáme. Jednoducho, žijeme v dobe zásadných zmien. Mal by sa kvalitatívny výskum snažiť týmto fenoménom porozumieť? Má šancu spoločenské zmeny aktívne presadzovať? A vôbec, kde sa vidíme o päť rokov?

 

Prvé potvrdené vystúpenia:

  •  Elżbieta Drążkiewicz, Sociologický ústav SAV. Hlavná výskumníčka prvého slovenského grantu ERC v oblasti spoločenských vied, ktorý je zameraný na konšpirácie.
  • Kateřina Zábrodská, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i & Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. Téma sa bude venovať reflexii dekády (nielen) kvalitatívnych výskumov českých univerzít.
  • Aleš Neusar, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava. Aleš je priekopníkom žánru “keynote performance” a veríme, že jeho spojenie vedeckých insightov a performatívneho umenia bude inšpirovať aj tentokrát.

 

Dôležité termíny:

  • 1. 11. 2023 – Finálny termín podávania príspevkov; od tohto termínu bude možné registrovať len pasívnu účasť
  • 15. 11. 2023 – Účastníci a účastníčky dostanú vyrozumenie o prijatí príspevkov
  • 1. 12. 2023 – Ukončenie prvej vlny registrácie (early bird); do programu a knihy abstraktov budú zahrnuté len príspevky autorov a autoriek registrovaných k tomuto dátumu.
  • 1. 1. 2024 – Finálny program konferencie
  • 5.-6. 2. 2024 – Konferencia QAK 2024