Organizátori

 

ORGANIZÁTORI

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (viac info tu)

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. (viac info tu)

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. (viac info tu)

 

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Programový výbor

* prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

(Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.)

* prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

(Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i.)

* prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

(Katedra psychológie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku)

* Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.)

* doc. PhDr. Alena Hricová, Ph.D.

(Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

* Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

(Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci)

* doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

(Psychologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.)

* doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

(Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

* Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.)

* doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

(Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave)

* prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

(Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)

* Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D.

(Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

* Magdaléna Petrjánošová, PhD.

(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.)

* doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

(Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.)

 

Organizačný výbor

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Magdaléna Petrjánošová, PhD. 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Mgr. Veronika Korim

Mgr. Lucia Valjentová

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte organizačný tím na adrese QAK@uniba.sk.

Doplňujúce informácie budú zverejnené na našom Facebooku.