Kontakt

ORGANIZÁTOŘI

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK  v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze

Psychologický ústav Akademie věd ČR

Slovenská Akadémia Vied

Univerzita Komenského v Bratislavě

 

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Programový výbor

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

 
Organizační výbor
Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.

Mgr. Jaroslava Suchá, Ph.D.

Bc. Štěpán Komrska

 

Při jakýchkoliv otázkách prosím kontaktujte organizační tým na adrese qak2021@gmail.com.

Více doplňujících informací bude zveřejňováno na naší stránce na síti Facebook.