Kontakt

Děkujeme za účast na letošním ročníku QAK v Budějovicích.

ORGANIZÁTOŘI

Zdravotně sociální fakulta a Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK  v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze

Psychologický ústav Akademie věd ČR

Slovenská akadémia vied

Univerzita Komenského v Bratislavě

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Psychologický ústav Akademie věd České republiky

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

SCAN, z.s.

 

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Programový výbor

* Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
(Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci)
*Mgr. Tereza Rumlerová
(Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci)
* prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
(Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)
* PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave)
* prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
(Psychologický ústav Akademie věd ČR)
* prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
(Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied)
* Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
(Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied)
* doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
(Slovenská akadémia vied)
* doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
(Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
* doc. PhDr. Alena Hricová, Ph.D.
(Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
* Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D.
(Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
* doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
(Psychologický ústav Akademie věd ČR)
* Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
(Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied)

Organizační výbor

doc. PhDr. Alena Hricová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Mrhálek, Ph.D.

Mgr. Stanislav Ondrášek, Ph.D.

Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.

Při jakýchkoliv otázkách prosím kontaktujte organizační tým na adrese ahricova@zsf.jcu.cz

Více doplňujících informací bude zveřejňováno na naší stránce na síti Facebook.