FAQ

Kdy a kde se konference koná?

Konference se koná ve dnech 2.2 – 3. 2. 2022  v online formě.

Pokud nebude příznivá epidemiologická situace s Covid-19 konference proběhne online v telekonferenční platformě Zoom. Informace  budou uvedeny na webu konference a účastníci informováni.


Jak se mohu na konferenci přihlásit?

viz sekce Registrace


Jak mám postupovat, pokud chci uhradit účastnický poplatek?

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 19-1096330227 , kód banky 0100 . Variabilní symbol je 992103391. Nutné je dát do sdělení platby jméno a příjmení účastníka. Specifický symbol vám bude vygenerován systémem. Také nutno uvést

Pro zahraniční platby (včetně účastníků ze Slovenska) je číslo účtu 43-3855090287/0100. Variabilní symbol je 992103391. IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Specifický symbol vám bude vygenerován systémem. Také je nutné ho uvést.

Potvrzení o zaplacení budeme vydávat během registrace konference. Na místě není možné platit konferenční poplatek.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Bude konference akreditovaná a dostanu potvrzení o účasti?

Aktivní účastník s příspěvkem obdrží certifikát – potvrzení o aktivní účasti. O akreditaci žádat nebudeme.


Je organizována společná doprava?

Společná doprava pro účastníky konference není organizována.


Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference bude zveřejněn do týdne od uzavření aktivní registrace příspěvků.


Kdy bude konference zahájena?

Konference  bude zahájena 2. 2. 2022, registrace bude otevřena od 8:00 hodin po celé dny konference.


Bude organizován společenský program?

Společenský program bude organizován pokud bude příznivá epidemiologická situace.


Chtěl/a bych se dozvědět více o Olomouci samotné a o nabídce kulturních akcí, restaurací a kaváren.

Bližší informace nalezene na stránkách města Olomouc.


Kdy mám odevzdat prezentaci nebo poster?

Prezentace Vašich přednášek si přineste až v dny konání konference.

Pokud bude z důvodů pandemie Covid-19 konference probíhat online, bude nutné zaslat poster v elektronické podobě (PDF) do 27/1/2022 na email: eva.aigelova@upol.cz . Posterová sekce pak bude také probíhat online. Poster promítá správce místnosti.

 


V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese eva.aigelova@upol.cz