Aktivní účastník s příspěvkem

  Tituly před jménem

  Jméno a příjmení *

  Tituly za jménem

  E-mail *

  Název instituce

  Adresa *

  Město *

  Možnosti platby: *

  Typ financování: *

  Informace o příspěvku:

  Autorství: *

  Jméno hlavního autora (pro spárování) *

  Vyplní hlavní autor:

  Název příspěvku

  Typ příspěvku:

  Grantová podpora

  Kompletní autorský tým dle pořadí (jméno vč. titulů + instituce /katedra/fakulta/univerzita/)

  Abstrakt (1100–1800 znaků)

  Poznámky (požadavky na techniku apod.)

  Ochrana proti spamu *captcha

  „Souhlasím, aby organizační výbor konference zpracovával moje osobní údaje pro účely registrace účastníků konference po dobu 5 let v souvislosti se zákonom 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V souladu s výše uvedeným souhlasím s uvedením svého jména, afiliace a abstraktu v konferenční publikaci (sborník abstraktů) a na webové stránce konference.“