PRIHLÁSENIE ABSTRAKTU
A REGISTRÁCIA

Prihlásenie príspevku

Prihlasovanie abstraktov na QAK2020 je spustené. Prosím, použite priložený link.
(Je potrebné zadať do formulára abstrakt.)

Registrácia na konferenciu


Termín prijímania abstraktov je do 15. novembra 2019. Abstrakty následne prejdú výberom. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť príspevok, ktorý nespĺňa kritériá kvality alebo nie je v súlade so zameraním konferencie. O prijatí/neprijatí príspevku dostanú účastníci správu pred prvým termínom uzávierky platieb (1. december 2019). Registrácia na konferenciu s povinnosťou platby prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Pre účastníkov s príspevkom je registrácia nevyhnutná do 13. decembra 2019 (v opačnom prípade záväzné zaradenie príspevku do programu konferencie nebude možné), pre účastníkov bez príspevku bude platba možná aj po tomto termíne.

Konferenčný poplatok pri platbe do 1. decembra 2019 je 50 eur. Pri platbe po tomto termíne bude konferenčný poplatok 70 eur. Poplatok je rovnaký pre aktívnych aj pasívnych účastníkov. Poplatok pre študentov denného bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho či ekvivalentného štúdia je 20 eur pri platbe do 1. decembra 2019, alebo 30 eur pri platbe po tomto termíne. Zľava sa nevzťahuje na doktorandov ani externých študentov. Platba na mieste nie je možná.