Program

„Poznaj sám seba,“ stálo napísané v Delfách. Od veštenia sme síce už pokročili smerom k sofistikovanejším metódam poznávania ľudí, nie vždy sa však týmto heslom riadime. Ak chceme budovať vedecké poznanie ďalej, mali by sme poznať svoje základy. A ich silné a slabé stránky. Mali by sme poznať svoju históriu. Aby sme ju nemuseli opakovať. Tento ročník má ambíciu ponúknuť istú sebareflektívnu katarziu, ale aj prierez tým, čo je v kvalitatívnom výskume zaujímavé.

Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým ústne príspevky a postery venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.). Preferujeme príspevky s vysokou mierou reflektovania metodologického postupu. Konferencia je tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie.

Pozvané prednášky

Ivo Čermák: Historie kvalitativního výzkumu v česko-slovenském prostoru

Michal Miovský: QA konference dvacetiletá: její tradice i budoucnost v kontextu vývoje kvalitativního přístupu a metod

Jana Plichtová: Pohľad späť: Prínos teórie sociálnych reprezentácií pre smerovanie kvalitatívneho výskumu

Pozvané sympóziá

Vladimír Chrz: Narativita jako cesta k sebepoznání

Barbara Lášticová a Andrej Findor: Rómovia, politická komunikácia, verejná politika a kolektívna akcia: ako to skúmame (Spoločné sympózium projektov DG Justice PolRom a PERCOM)

Alena Kajanová, Tomáš Mrhálek, Jan Hynek a Stanislav Ondrášek: Kvalitativní aspekty kvantitativního výzkumu – standardizace testu Woodcock Johnson IV u romských dětí

Monika Vrzgulová a Ľubica Voľanská: Súčasné obrazy socializmu

Workshopy a performance

Aleš Neusar: Jak lidé – či já sám – poznávám sám sebe

Michal Šindelář: Atlas.ti: workshopy pre rôzne úrovne

Jozef Tancer: Projekcia filmu “Smutné jazyky” o karpatských Nemcoch

Adam Wiesner: Piš a poznej sám sebe (autoetnografie)

 

Detailný program bude k dispozícii v januári 2020 po akceptovaní a registrovaní všetkých príspevkov.