Program

Zvaní hosté

Luděk Vágner, fyzioterapeut, SE terapeut
Rado Masaryk, FSES UK, Bratislava – Hranice vědeckého poznání
Zdeněk Faldyna, primář psychiatrického oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc
Tomáš Řiháček, FSS, MUNI, Brno – výzkum v psychosomatice

 

Program konference bude zveřejněn v prvních dnech v lednu 2018. Zvané hosty a jejich příspěvky budeme průběžně uveřejňovat.