Program

KVANTITA, KVALITA A PERFORMATIVITA: MĚŘIT, VYPRÁVĚT A PROMĚŇOVAT. Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR, Praha

ROZPRAVA A KVALITATIVNÍ METODOLOGII  Diskutující:  Ivo Čermák, Psychologický ústav AV ČR, Brno; Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha; Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha; Klára Šeďová, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU, Brno.

JAK POZNAT KVALITNÍ VÝZKUM?   Iva StuchlíkováPedagogická fakulta  JU, České Budějovice

QUALITY OF LIFE    Anna Alexandrova,  King’s College, University of Cambridge, UK

Sympozium KVALITA ŽIVOTA – Garant Ústav státu a práva AV ČR, Praha.

Kompletní program bude dostupný po skončení registrace pro aktivní účastníky.

 

Medailonky přednášejících

Anna Alexandrova, King’s College, University of Cambridge, UK

She is a Senior Lecturer in philosophy of science. Before coming to Cambridge she taught at the University of Missouri St Louis (2007–2011) and got her PhD in Philosophy and Science Studies at the University of California San Diego in 2006. Research interests: The philosophy of science, especially of economics and psychology. She is particularly interested in the role and status of formal models in special sciences and in measurement of happiness and well-being. She has recently published a monograph   „A Philosophy for the Science of Well-Being“  (New York: Oxford University Press, 2017).

 

Mgr. Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha

Hedvika Novotná působí jako sociokulturní antropoložka na FHS UK a vedoucí Společenskovědního modulu v bakalářském studiu tamtéž. Mezi její odborné zájmy patří sociálněvědní studia paměti s důrazem na souvislosti konstrukce individuální a kolektivní paměti, které aktuálně studuje prostřednictvím analýzy publikované memoárové literatury českých židovských postholocaustových autorů. Vedle toho realizuje týmový etnografický výzkum současné vesnice, v němž se sama zaměřuje především na současné diskurzy rurality, ale i paměti, materiality atp. Její třetí odbornou doménou je urbánní antropologie, v jejímž rámci se zaměřuje mj. na subkulturní a postsubkulturní studia. Dlouhodobě se zabývá kvalitativními metodami společenskovědního výzkumu, zejména etnografickým výzkumem.

 

Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha

Zdeněk Konopásek působí jako sociolog vědy v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR. Zabývá se zejména vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií. Dlouhodobě sleduje využívání počítačů v kvalitativní analýze. Psal také o komunismu nebo zbožnosti. Publikoval knihu Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (GplusG 1998) a editoval knihu Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu (Karolinum 1999). Je zakladatelem časopisu Biograf a dlouho jej vedl jako šéfredaktor. Bubnuje.