XXIII. ročník QAK

 

Metodológia, etika, prelomové technológie, novovynárajúce sa spoločenské fenomény. Zároveň prichádzajú nové formy publikovania, pred-registrácia (už aj) kvalitatívnych štúdií, radikálna kritika scientometrie a publikačného priemyslu. Alebo revolučné zmeny a radikalizácia spoločnosti v súvislosti s rodovou identitou. Kladieme si otázku, ako umelá inteligencia zmení celý koncept robenia výskumu a publikovania, samozrejme aj prednášania – dokonca, či to neznamená koniec univerzít, ako ich poznáme. Jednoducho, žijeme v dobe zásadných zmien. Mal by sa kvalitatívny výskum snažiť týmto fenoménom porozumieť? Má šancu spoločenské zmeny aktívne presadzovať? A vôbec, kde sa vidíme o päť rokov?

 

Prvé potvrdené vystúpenia:

 •  Elżbieta Drążkiewicz, Lund University & Sociologický ústav SAV 
  Hlavná výskumníčka grantu ERC v oblasti spoločenských vied, ktorý je zameraný na konšpirácie.
 • Kateřina Zábrodská, Psychologický ústav AV ČR, v. v. i & Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha.
  Akademické instituce pod kvalitativní lupou: Reflexe dekády (nejen) kvalitativních výzkumů českých univerzit.
 • Aleš Neusar, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita.
  Aleš je priekopníkom žánru “keynote performance” a veríme, že jeho spojenie vedeckých insightov a performatívneho umenia bude inšpirovať aj tentokrát.
 • Matúš Adamkovič, University of Jyväskylä, Fínsko & Spoločenskovedný ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  Princípy otvorenej vedy (nielen) v kvalitatívnom výskume.
 • Michal Miovský, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty a VFN Univerzita Karlova v Praze.
  Případová studie vývoje národního systému hodnocení kvality a politiky kvality v prevenci rizikového chování dětí a mládeže: Úskalí pohybu mezi tvorbou veřejné politiky a standardní akademickou prací.
 • Viera Bačová, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i. a
  Ivo Čermák,
  Katedra psychológie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Reflexia dvoch uhľov pohľadu na fenomén akademického dôchodku.

 

Dôležité termíny:

 • 1. 11. 2023 – Finálny termín podávania príspevkov; od tohto termínu bude možné registrovať len pasívnu účasť
 • 15. 11. 2023 – Účastníci a účastníčky dostanú vyrozumenie o prijatí príspevkov
 • 1. 12. 2023 – Ukončenie prvej vlny registrácie (early bird); do programu a knihy abstraktov budú zahrnuté len príspevky autorov a autoriek registrovaných k tomuto dátumu.
 • 1. 1. 2024 – Finálny program konferencie
 • 5.-6. 2. 2024 – Konferencia QAK 2024

 

Viac o tom, prečo prísť na najlepšiu česko-slovenskú konferenciu o kvalitatívnom výskume, si môžete prečítať v blogovom článku Rada Masaryka.