Kontakt

Konferenci organizuje

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Klinika adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Programový a organizační výbor

Programový výbor
Aleš Neusar (FF UPOL Olomouc)
 
Organizační výbor
Matúš Šucha– předseda organizačního výboru

Martin Dolejš
Eva Maierová

Při jakýchkoliv otázkách prosím kontaktujte organizační tým na adrese maierovaeva@seznam.cz

Více doplňujících informací bude zveřejňováno na naší stránce na síti Facebook.