Kontakt

Konferenciu organizuje

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

v spolupráci s týmito partnerskými organizáciami

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu

Programový a organizačný výbor

Organizačný výbor

Radomír Masaryk (predseda) (FSEV UK Bratislava)

Mirka Galasová (ÚEP SAV Bratislava)

Nikola Kallová (ÚVSK SAV Bratislava)

Nikoleta Kuglerová (FSEV UK Bratislava)

Barbara Lášticová (ÚVSK SAV Bratislava)

Marek Lukačovič (FSEV UK Bratislava)

Xenia-Daniela Poslon (ÚVSK SAV Bratislava)

Nikola Vorelová (FSEV UK Bratislava)

Programový výbor

Barbara Lášticová (predsedníčka) (ÚVSK SAV Bratislava)

Viera Bačová (ÚEP SAV Bratislava)

Ivo Čermák (FSS MUNI Brno)

Lucia Hargašová (ÚVSK SAV Bratislava)

Vladimír Chrz (PedF UK Praha)

Hana Konečná (ZSF JČU České Budějovice)

Radomír Masaryk (FSEV UK Bratislava)

Miroslav Popper (FSEV UK Bratislava & ÚVSK SAV Bratislava)

Matúš  Šucha (FF UP Olomouc)

Pri akýchkoľvek otázkach prosím kontaktujte organizačný tím na adrese qak2020ba@gmail.com

Viac informácií budeme zverejňovať na našej stránke v sieti Facebook.