Kontakt

Konferenciu organizuje

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

v spolupráci s týmito partnerskými organizáciami

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu

Programový a organizačný výbor

Organizačný výbor

Radomír Masaryk, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (predseda výboru)

Nikola Boldišová, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Mirka Galasová, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Nikoleta Kuglerová, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Marek Lukačovič, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Xenia-Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Dominika Vajdová, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Nikola Vorelová, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Programový výbor

Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (predsedníčka výboru)

Viera Bačová, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ivo Čermák, Psychologický ústav Akademie věd ČR v Brne

Lucia Hargašová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Vladimír Chrz, Psychologický ústav Akademie věd ČR v Prahe

Hana Konečná, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach

Radomír Masaryk, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Miroslav Popper, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Matúš Šucha, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Pri akýchkoľvek otázkach prosím kontaktujte organizačný tím na adrese qak2020ba@gmail.com

Viac informácií budeme zverejňovať na našej stránke v sieti Facebook.