Kontakt

Konferenci organizuje

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ve spolupráci s těmito partnerskými organizacemi

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci

Klinika adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Programový a organizační výbor

Programový výbor

Hana Konečná

Organizační výbor

Alena Kajanová

Při jakýchkoliv otázkách prosím kontaktujte organizační tým na adrese QAKonferenceCB@gmail.com

Více doplňujících informací bude zveřejňováno na naší stránce na síti Facebook.