FAQ

Kedy a kde sa konferencie koná?

Konferencia sa koná v dňoch 27. – 28. januára 2020, na Fakulte Sociálnych a Ekonomických Vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia bude zahájená 27.01.2020, predpokladaný čas registrácie bude od 8:00 hod. a registračné miesto bude fungovať pre oba dni konferencie.


Ako sa môžem(e) na konferenciu prihlásiť?

Registrácia na konferenciu je rozdelená na dva samostatné kroky. Do 15. novembra sa budú prihlasovať abstrakty na konferenciu, ktoré následne prejdú schvaľovacím procesom programového výboru. O prijatí/neprijatí príspevku dostanú účastníci správu pred prvým termínom uzávierky platieb (1. december 2019). Registrácia na konferenciu s povinnosťou platby prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Pre účastníkov s príspevkom je registrácia nevyhnutná do 13. decembra 2019, pre účastníkov bez príspevku bude možná aj po tomto termíne.


Účasť na konferencii

Termín prijímania abstraktov je do 15. novembra 2019. Abstrakty následne prejdú výberom. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť príspevok, ktorý nespĺňa kritériá kvality alebo nie je v súlade so zameraním konferencie.

Príspevky je možné prihlasovať ako ústny príspevok alebo poster. Príspevky môžu byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Maximálny rozsah abstraktu je 800 znakov a mal by obsahovať nasledujúce body: východiská a ciele, typ výskumu, teoretický rámec, použité metódy, popis súboru, hlavné zistenia. O prijatí/neprijatí príspevku dostanú prihlásení účastníci správu pred prvým termínom uzávierky platieb. Na konferencii môže jeden autor alebo autorka prezentovať maximálne 2 príspevky. Príspevok prihlasuje prezentujúci autor alebo autorka, spoluautori sa môžu v prípade záujmu o návštevu konferencie prihlásiť ako pasívni účastníci.

Maximálny čas ústneho príspevku je 20 minút. Prednášky budú radené do bloku po troch alebo štyroch, s priestorom na diskusiu (cca. 5-10 minút na jeden príspevok). Maximálne rozmery posteru sú 90 x 120cm. Časy posterových sekcií budú uvedené v programe. Autori a autorky musia byť počas celého času posterovej sekcie k dispozícii u svojich posterov. Poster by mal obsahovať popis metód, participantov, výsledkov a záverov.


Platba za účasť

Konferenčný poplatok pri platbe do 1. decembra 2019 je 50 eur. Pri platbe po tomto termíne bude konferenčný poplatok 70 eur. Poplatok je rovnaký pre aktívnych aj pasívnych účastníkov.

Poplatok pre študentov denného bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho či ekvivalentného štúdia je 20 eur pri platbe do 1. decembra 2019, alebo 30 eur pri platbe po tomto termíne. Zľava sa nevzťahuje na doktorandov ani externých študentov.

Konferenčný poplatok zahŕňa vstup na konferenciu, vytlačený program konferencie a knihu abstraktov, a spoločenský večer na konci prvého dňa konferencie. Poplatok nezahŕňa ubytovanie ani stravu okrem rautu počas spoločenského večera. Pri neúčasti na konferencii nie je možné uhradený poplatok vrátiť.

Platba na mieste nie je možná.


Stravovanie

Ak to bude možné, ponúkneme účastníkom možnosť objednať si obed priamo v priestoroch školy. V okolí fakulty je viacero reštaurácií a predajňa Lidl.


Ubytovanie

Organizátori podujatia nezabezpečujú ubytovanie, rezervujte si ho prosím individuálne. Viacero tipov nájdete napríklad na stránke visit.bratislava alebo booking. Z hotelov strednej kategórie blízko centra odporúčame hotely Tatra, Ibis alebo Austria Trend (ceny okolo 50 eur za noc). Ekonomické ubytovanie ponúkajú hostely a niektoré vysokoškolské internáty.


Čo sa oplatí vidieť v Bratislave, ak prídem už cez víkend?

Ak plánujete v Bratislave stráviť dlhší čas, prípadne si konferenciu spojiť s menším výletom, máme pre Vás pár tipov. Odporúčame Vám prezrieť si ponuku lonelyplanet, online knižného sprievodcu, prípadne odporúčania na lokálne podniky.


Je organizovaná spoločná doprava?

Nie je organizovaná spoločná doprava na konferenciu. V priložených linkoch však nájdete bližšie informácie o možnostiach dopravy:

Informácie ohľadne možnosti MHD dopravy na FSEV UK (miesto konania konferencie) tu.

Ďalšie spoje si môžete vyhľadať na stránke www.imhd.sk. Lístky sa dajú zakúpiť v automatoch a stánkoch, alebo zaslaním prázdnej SMS (len ak máte slovenského operátora) na číslo 1140 (platný 40 min) alebo 1100 (platný 70 min).

Parkovanie je možné na parkovisku školy (pred rampou zazvoňte a počkajte, kým vrátnik otvorí), alebo priamo pred školou či na chodníku popri ceste. Parkovanie na školskom parkovisku aj v bezprostrednom okolí je bezplatné.


Bude konferencia akreditovaná a dostanem potvrdenie o účasti?

Každý účastník/čka získa certifikát – potvrdenie o aktívne/pasívnej účasti.


Kedy bude zverejnený program konferencie?

Na stránke priebežne zverejňujeme názvy a abstrakty pozvaných prednášok či workshopov. Keďže uzávierka prijímania abstraktov je 15. novembra 2019, definitívna verzia programu s rozdelením do blokov bude k dispozícii v priebehu januára 2020.


Bude organizovaný spoločenský program?

Tak ako aj po minulé roky, aj QAK 2020 bude ponúkať spoločenský program. Spoločenský večer plánujeme v závere prvého dňa konferencie, v niektorom z podnikov blízko centra mesta. Spoločenský večer bude mať neformálny charakter, bude zahŕňať raut a kultúrnu vložku. Vstup je súčasťou konferenčného poplatku. Informácie spresníme koncom roka.


Kedy mám odovzdať prezentáciu alebo poster?

Prezentácie Vašich prednášok a postery si prineste až v deň konania konferencie.


V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov, či prípadných nejasností, nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese qak2020ba@gmail.com.