FAQ

Kdy a kde se konference koná?

Konference se koná ve dnech 29. – 30. ledna 2018 v Konviktu – Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)


Jak se mohu na konferenci přihlásit?

viz sekce Registrace


Jak mám postupovat, pokud chci uhradit účastnický poplatek?

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 236563002, kód banky 0300. Variabilní symbol obdrží každý účastník po registraci. Do sdělení při platbě vyplňte jméno účastníka

Zahraniční účastníci platí  na místě v hotovosti (v CZK) o výši konferenčního poplatku rozhoduje datum registrace.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Bude konference akreditovaná a dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník také obdrží certifikát – potvrzení o aktivní/pasivní účasti. O akreditaci žádat nebudeme.


Je organizována společná doprava?

Společná doprava pro účastníky konference není organizována.


Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference bude zveřejněn 14 dní před začátkem konference.


Kdy bude konference zahájena?

Konference  bude zahájena 29. 1. .2018, registrace bude otevřena od 8:00 hod a bude fungovat po oba dva dny konference.


Bude organizován společenský program?

Ano, v rámci konference je naplánován i společenský program. Podrobnosti budou upřesněny.


Chtěl/a bych se dozvědět více o Olomouci samotné a o nabídce kulturních akcí, restaurací a kaváren.

Bližší informace nalezene na stránkách města Olomouc.


Kdy mám odevzdat prezentaci nebo poster?

Prezentace Vašich přednášek a postery si přineste až v dny konání konferenci.


V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese maierovaeva@seznam.cz