Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Budova „Uran“ – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Boreckého 27, České Budějovice

STRAVOVÁNÍ

V rámci konferenčního poplatku pro Vás bude zorganizována večeře formou rautu v místě konání společenského večera.

Oběd si účastníci platí na vlastní náklady. Pokusíme se však vyjednat možnost obědu v menze JU, bližší informace budou dostupné zde na webových stránkách.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozího ročníku bude společenský večer zorganizován v restauraci Masné krámy. Jedná se o vyhlášenou historickou provozovnu (kulturní památku) v blízkosti Budějovického náměstí.

UBYTOVÁNÍ

Konferenční poplatek neobsahuje ubytování. V okolí místa společenského večera je velké množství různých hotelů a penzionů, jejichž seznam je možné nalézt online.