KONFERENCE

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

České Budějovice, 6. – 7. února 2017

Rádi bychom Vás pozvali na šestnáctý ročník konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, tentokrát s názvem Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu.

Jedná se o multioborovou konferenci věnovanou jak psychologii, sociologii, antropologii, sociální a zdravotní tématice, pedagogice, lingvistice, tak i dalším příbuzným oborům. Rádi zde přivítáme jak výzkumníky, tak odborníky z praxe.

Bližší informace o konferenci zveřejníme v pravý čas na těchto webových stránkách a na facebookové stránce www.facebook.cz/QAKonference

Budeme se na Vás těšit v příštím roce.

 

 

Program

Odkaz na program konference QAK2016 (Bratislava) ve formátu PDF (verzia 22/1): ProgramQAK2016

(Pokračování textu…)

Organizátoři

Organizační pracoviště:

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

(Pokračování textu…)