Konference QAK

KONFERENCE

XIX. QAKonference „Poznaj sám seba“

XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

 

„Poznaj sám seba,“ stálo napísané v Delfách. Od veštenia sme síce pokročili smerom k sofistikovanejším metódam poznávania človeka, stále však nie je jasné, nakoľko sa ním riadime. Ak chceme budovať vedecké poznanie ďalej, mali by sme poznať svoje základy a jeho silné a slabé stránky. Mali by sme vedieť, na akých pleciach stojíme. A poznať svoju históriu. Aby sme ju nemuseli opakovať. Tento ročník má ambíciu ponúknuť prierez tým, čo je aktuálne v kvalitatívnom výskume zaujímavé, a súčasne sa vracať k histórii a koreňom.

Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým ústne príspevky a postery venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.). Preferujeme príspevky s vysokou mierou reflektovania metodologického postupu. Konferencia je tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie.

 

Tešíme sa na stretnutie na najbližšom QAK 2020 v Bratislave 27.-28. 1. 2020. Všetky informácie budeme postupne pridávať na tento web.

Dovtedy Vás pozývame na ďalšie dve konferencie s podobne zameranými témami, ktorými sa mnohí z nás zaoberajú: 

  • 15.-17. 7. 2019 International Society of Critical Health Psychology – ISCHP 2019 (ischp2019.sk)
  • 25.-29. 8. 2020 European Health Psychology Society – EHPS 2020 (ehps.net)