KONFERENCE

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

České Budějovice, 6. – 7. února 2017

Saxofonista_peroHermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu, hermeneutickou spirálou pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. Textem v tomto případě obvykle nerozumíme pouze psaný text, ale obecně jakýkoli předmět zájmu. V současné době se hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku. Jak zvolená metafora spirály napovídá, hermeneutické porozumění je vždy prozatímní a podléhá neustále revizi; hledání významu se tedy může dít i „ad infinitum“. I proto má hermeneutika své velké kritiky, kteří jí vytýkají subjektivnost, neexaktnost, zaostalost, spekulativnost a libovůli. Odmítají její výsledky považovat za poznání, přirovnávají jej k „poznání náboženskému“. Paradoxně k tomu se hermeneutika začíná uplatňovat právě ve vědách tzv. exaktních, například v matematice či informatice.

Jaké zkušenosti máte s hermeneutikou, (re)interpretací a hledáním významu Vy? Máte na hledání významu a porozumění nějaký spolehlivý „návod“, či je to pro vás alchymie založená na otevřené kritické mysli, dobré vůli vnitřní poctivosti a ochotě přijmout riziko? Víte jak na validitu, nebo cítíte spíš postmoderní rezignaci? Případně to celé pro Vás vůbec není věda, i jen při zaslechnutí slovního spojení „hermeneutická spirála“ takzvaně „jdete do vývrtky“?

Vítáme příspěvky teoretické i praktické, především oceníme příklady dobré i špatné praxe. Oslovujeme tímto odborníky z věd o člověku i mimo ně. Interpretaci v tomto případě chápeme nejen jako snahu porozumět nějakému textu (v nejširším významu), ale i jako snahu své porozumění co nejvěrněji předat; to je podstatná část práce výzkumníka. Nebojte se proto ke své prezentaci (interpretaci svých výsledků) použít cesty a prostředky na konferencích méně obvyklé. Tématu tohoto ročníku konference se bude držet i společenský večer; nezveme žádnou kapelu, hudebními interprety budou sami účastníci konference. Nijak se toho nelekejte, mezi stálými účastníky jsou dobří muzikanti, a ti „potáhnou“ ty o trochu horší; momentální základní sestavu najdete zde. V pozdnějších nočních hodinách se mohou přidat i ti ještě o něco horší. Vývrtky nevozte, už i v Budějovicích se nalévá dobré víno, i když stále ještě jsme Mekkou piva.

Bližší informace o konferenci zveřejníme v pravý čas na těchto webových stránkách a na facebookové stránce www.facebook.cz/QAKonference

Budeme se na Vás těšit v příštím roce.

 

 

Program

Dne 6.2.2017 je pro Vás po konferenči připraven zajímavý kulturní a společenský program.

Kulturní program

Po ukončení prvního dne konference bychom Vás rádi pozvali na divadelní představení začínající od 17 hodin.

Společenský večer

Od 19 hodin je zarezervována restaurace Masné krámy, kde proběhne konferenční raut.

Organizátoři

Organizační pracoviště

Saxofonista_pero

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

footer-zsf-logo

 

(Pokračování textu…)

Praktické informace

Aktivní účast

V případě, že budete mít zájem aktivně publikovat na konferenci, sledujte naše webové stránky či facebookovou stránku, kde budeme zveřejňovat podrobnější informace v patřičný čas. Organizátoři zatím také upřesňují, jaké z konference budou výstupy.

Doprava

Místem konání konference QAK2017 budou České Budějovice, bude uskutečněn na stejném místě jako v roce 2014, tedy v hlavní budově ZSF „Uran“ – Boreckého 27, ČB. Parkování bude dostupné bez poplatku přímo v místě konání konference.

Mapa cílové lokace

Pro společenský večer, který začíná divadelním představením v 17 hodin v kostele na ulici Karla IV. 22, je vhodné parkoviště na Senovážném náměstí (placené od 8 do 18 hod), které je vzdálené zhruba 50 metrů.

Mapa parkoviště

Alternativou je využití MHD – nejbližší zastávkou od budovy Uranu je Evžena Rošického (na stejnojmené ulici), odkud se pomocí několika možných spojů (odkaz) můžete dostat přímo na zastávku Senovážné náměstí – Pošta.

Ubytování

Organizátoři nezabezpečují ubytování účastníků, ideálním nástrojem pro nalezení vhodného ubytování v Českých Budějovicích jsou různé online vyhledávací aplikace.