Konference QAK

KONFERENCE

XIX. QAKonference „Poznaj sám seba“

XIX. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

 

„Poznaj sám seba,“ stálo napísané v Delfách. Od veštenia sme síce pokročili smerom k sofistikovanejším metódam poznávania človeka, stále však nie je jasné, nakoľko sa ním riadime. Ak chceme budovať vedecké poznanie ďalej, mali by sme poznať svoje základy a jeho silné a slabé stránky. Mali by sme vedieť, na akých pleciach stojíme. A poznať svoju históriu. Aby sme ju nemuseli opakovať. Tento ročník má ambíciu ponúknuť prierez tým, čo je aktuálne v kvalitatívnom výskume zaujímavé, a súčasne sa vracať k histórii a koreňom.

Okrem teoretických a metodologických úvah k tejto téme vítame predovšetkým ústne príspevky a postery venované empirickým kvalitatívnym štúdiám z rôznych oblastí vied (psychológia, sociológia, verejná politika, pedagogika, lekárstvo, antropológia, lingvistika, atď.). Preferujeme príspevky s vysokou mierou reflektovania metodologického postupu. Konferencia je tradične otvorená aj ľuďom z praxe, radi privítame napríklad kritické prípadové štúdie.

Tešíme sa na stretnutie na najbližšom QAK 2020 v Bratislave 27.-28. 1. 2020. Všetky informácie budeme postupne pridávať na tento web.


PRIHLASOVAŤ ABSTRAKTY na konferenciu je možné do 15. novembra 2019. Abstrakty následne prejdú schvaľovacím procesom programového výboru. O prijatí/neprijatí príspevku dostanú účastníci správu pred prvým termínom uzávierky platieb (1. december 2019).

REGISTRÁCIA na konferenciu s povinnosťou platby prebieha prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Pre účastníkov s príspevkom je registrácia nevyhnutná do 13. decembra 2019 (v opačnom prípade záväzné zaradenie príspevku do programu konferencie nebude možné), pre účastníkov bez príspevku bude platba možná aj po tomto termíne. Konferenčný poplatok pri platbe do 1. decembra 2019 je 50 eur. Pri platbe po tomto termíne bude konferenčný poplatok 70 eur. Poplatok je rovnaký pre aktívnych aj pasívnych účastníkov. Poplatok pre študentov denného bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho či ekvivalentného štúdia je 20 eur pri platbe do 1. decembra 2019, alebo 30 eur pri platbe po tomto termíne. Zľava sa nevzťahuje na doktorandov ani externých študentov. Platba na mieste nie je možná.