Organizátoři

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Facebook Katedra psychologie FF UP
www.psych.upol.cz

 

Partneři konference

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Psychologický ústav AV ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Partnerem konference je časopis Human Affairs (www.humanaffairs.sk). Časopis Human Affairs je indexován v mnoha odborných databázích (např. Scopus, ERIH). Příspěvky v anglickém jazyce musí projít řádným recenzním řízením časopisu. Pokud se sejde více příspěvků, může být vytvořeno monotematické číslo z konference, popř. budou publikovány pouze jednotlivé příspěvky.