Posluchač bez příspěvku

Tituly před jménem

Jméno a příjmení *

Tituly za jménem

E-mail *

Název instituce

Adresa

Město

Poznámky

Možnosti platby: *

Bod 3), 4) – V případě, že jste denním studentem, je potřeba předložit platné potvrzení o studiu.

Ochrana proti spamu *captcha

„Souhlasím, aby organizační výbor konference zpracovával moje osobní údaje pro účely registrace účastníků konference po dobu 5 let v souvislosti se zákonom 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V souladu s výše uvedeným souhlasím s uvedením svého jména, afiliace a abstraktu v konferenční publikaci (sborník abstraktů) a na webové stránce konference.“