Aktivní účastník s příspěvkem

Tituly před jménem

Jméno a příjmení*

Tituly za jménem

E-mail *

Název instituce

Adresa

Město

Informace o příspěvku:

Typ přednášky: *

Název příspěvku *

Jméno a příjmení (autora a spoluautorů)*

Název příspěvku v angličtině *

Grantová podpora *

Abstrakt (maximálně 800 znaků) *

Abstrakt v angličtině (maximálně 800 znaků)*

Prosíme o kvalitní překlad názvu příspěvku a abstraktu, bez gramatických a stylistických chyb. Originál a překlad by se měli shodovat. V případě pochybností doporučujeme zajistit si jazykovou korekturu.

Možnost přidat druhý příspěvek (nepovinné):

Typ přednášky:

Název příspěvku

Jméno a příjmení (autora a spoluautorů)

Název příspěvku v angličtině

Grantová podpora

Abstrakt (maximálně 800 znaků)

Abstrakt v angličtině (maximálně 800 znaků)

Poznámky (požadavky na techniku apod.)

Možnosti platby: *

Ochrana proti spamu *captcha

„Souhlasím, aby organizační výbor konference zpracovával moje osobní údaje pro účely registrace účastníků konference po dobu 5 let v souvislosti se zákonom 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V souladu s výše uvedeným souhlasím s uvedením svého jména, afiliace a abstraktu v konferenční publikaci (sborník abstraktů) a na webové stránce konference.“