Organizátoři

 Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Facebook Katedra psychologie FF UP
www.psych.upol.cz