Organizátoři

Organizátorem konference pro rok 2019 je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

http://www.zsf.jcu.cz/cs

Partneři konference

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Psychologický ústav AV ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Partnerem konference je časopis Human Affairs (www.humanaffairs.sk). Časopis Human Affairs je indexován v mnoha odborných databázích (např. Scopus, ERIH). Příspěvky v anglickém jazyce musí projít řádným recenzním řízením časopisu. Pokud se sejde více příspěvků, může být vytvořeno monotematické číslo z konference, popř. budou publikovány pouze jednotlivé příspěvky.